Laatste tweets

Meer tweets

Alzheimer Nederland

alzheimer NL klein

Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

Sinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland landelijk aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Hiervoor werkt Alzheimer Nederland nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen. Alzheimer Nederland is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, de bijdragen van donateurs en de opbrengst van de Collecteweek.

Wie zijn wij
Alzheimer Nederland is een stichting met een landelijk bureau in Bunnik en 52 regionale afdelingen. Zo'n 50 medewerkers en 5500 vrijwilligers van Alzheimer Nederland geven voorlichting over het ziektebeeld, ondersteunen mensen met dementie en hun naasten en behartigen hun belangen.

Alzheimer Nederland werkt nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en is tevens een fonds dat geld inzamelt voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

De 52 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland organiseren regionale activiteiten op het gebied van voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. De afdelingen organiseren diverse activiteiten, van wandelingen tot en met Alzheimer Cafés.

Wat doen wij
Alzheimer Nederland werkt met 52 regionale afdelingen en een landelijk bureau in Bunnik aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun familie. Dit bereiken we door:

Onze voorlichting over dementie.
De ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten.
Op te komen voor betere zorg voor onze achterban via belangenbehartiging.
Wetenschappelijk onderzoek naar dementie mogelijk te maken.