Laatste tweets

Meer tweets

Doelen

De doelstellingen voor het project zijn om aan te tonen dat:

 • Mensen met dementie dagelijkse keuzes in hun activiteitenprogramma kunnen maken met behulp van een ICT-tool die hen voorziet van een menu om uit te kiezen.
 • Mensen met dementie actiever worden na blootstelling aan audiovisuele stimulatie van spiegelneuronen in de hersenen.
 • Mensen met dementie, met behulp van intuïtieve begeleiding door licht, beelden of kleur naar de activiteiten geleid kunnen worden die zij zelf hebben gekozen.
 • Het geven van feedback over hun voortgang door middel van ICT hen motiveert om actief te blijven.
 • ICT een hulpmiddel kan bieden aan mantelzorgers om hun patiënt / familielid te ondersteunen in de regie over hun leven.
 • Bepaalde veranderingen in symptomen van dementieel gedrag in de bewegingen van mensen kunnen worden herkend door ICT en zo een basis voor vroegtijdige interventie kunnen bieden.
 • Mensen met dementie en hun mantelzorgers een betere kwaliteit van leven ervaren bij het gebruik van deze ICT-oplossingen.
 • Mensen met dementie die ICT-ondersteuning krijgen, een verbetering van hun cognitieve vaardigheden laten zien of ten minste minder achteruitgang in de ontwikkeling van hun dementie tonen dan een controlegroep.
 • Mensen met dementie met behulp van onze ICT-oplossingen minder medicatie gebruiken voor het reguleren van rusteloosheid en / of angst dan patiënten in een controlegroep.
 • Werkers in de gezondheidszorg een hogere arbeidstevredenheid ervaren wanneer zij onze ICT-oplossingen gebruiken om te communiceren en met patiënten en mantelzorgers.
 • Om vast te stellen dat de kosten / baten-verhouding van de gebruikte ICT oplossingen in lijn zijn met de verwachtingen van de gebruikers.