Laatste tweets

Meer tweets

Financiering

AAL-Logo-small

ALFA wordt medegefinancierd door het gezamenlijk programma Ambient Assisted Living onder Call 3: "Op ICT-gebaseerde oplossingen voor Bevordering van Onafhankelijkheid en Deelname aan de" Zelfbedienings-samenleving door Ouderen"
Het doel van het gezamenlijk programma Ambient Assisted Living (AAL JP) is de verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen en de industriële basis van Europa door het gebruik van informatie-en communicatietechnologieën (ICT) te versterken. De drijfveer achter deze subsidie ligt in de demografische ontwikkelingen en de vergrijzing in Europa, die niet alleen uitdagingen, maar ook kansen voor de burgers, de sociale en gezondheidszorg systemen en de industrie en de Europese markt met zich meebrengt. Belangrijkste activiteit in het kader van het gemeenschappelijk AAL-programma is de financiering van O&O-projecten in het AAL-domein.
Het AAL-JP is in eerste instantie opgezet voor de duur van 2008 tot 2013. Het geplande totale budget van het programma ligt op 700 M €, waarvan circa. 50% publieke financiering is (van de AAL partnerlanden en de Europese Commissie) en ca. 50% is particuliere financiering van de deelnemende particuliere organisaties (bv. bedrijven en zorgorganisaties).

Nationale co-financiering instanties zijn:

Nederland:

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, contactorganisatie: ZonMW

Italië:

  • Ministero dell' Università e della Ricerca

Spanje:

  • Dirección General para el Desarollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
  • Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovation