Laatste tweets

Meer tweets

Vrije Universiteit Amsterdam

VUlogo_NL_Wit_HR_RGB_tcm9-201376

VU is verder kijken
Al sinds de oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu.

Vrijheid in verantwoordelijkheid: drie kernwaarden
De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie. De levensbeschouwelijke grondtoon van de VU uit zich in drie kernwaarden:

  • verantwoordelijk
  • open
  • persoonlijk

De faculteit der Psychologie en Pedagogiek is een middelgrote faculteit binnen de Vrije Universiteit. De faculteit verzorgt twee bachelor opleidingen en vier masteropleidingen. Al het masteronderwijs is ondergebracht in de William James Graduate School, waar ook de promovendi hun onderwijs genieten. Bij de faculteit staan ruim 1.800 studenten ingeschreven. Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in 11 onderzoeksprogramma’s. Ook participeert de faculteit in diverse interfacultaire onderzoeksinstituten.

"Onze faculteit doet onderzoek op verschillende gebieden van de psychologie die sterk in de maatschappelijke belangstelling staan. Voorbeelden zijn: de gedragsgenetica, internet-interventie, altruisme, pijn, emotionele ontwikkeling en visuele aandacht. Daarnaast verricht de faculteit onderzoek op het gebied van onderwijs- en orthopedagogiek, waarbij gezinsinvloeden en morele en religieuze identiteit centraal staan. De kennis die wij verzamelen dragen wij over in ons onderwijs. Ook de wetenschappelijke evaluatie van de toepassing van de psychologische kennis binnen verschillende terreinen van de samenleving rekenen we tot onze taak.
In overeenstemming met het karakter van de Vrije Universiteit speelt onze betrokkenheid en toewijding een sleutelrol bij onze wetenschappelijke nieuwsgierigheid, het onderwijs aan onze studenten en de vertaling van de psychologische kennis in praktische adviezen en richtlijnen.  Deze kunnen voortkomen uit verschillende levensovertuigingen.  Betrokkenheid en toewijding zien we als belangrijke voorwaarden voor de kwaliteit en excellentie die wij in ons werk nastreven."
Prof. dr. Jan Passchier,
decaan

Veroudering en dementie
Het programma veroudering en dementie wordt voorgezeten door professor Erik Scherder en biedt onderdak aan drie lijnen van onderzoek. Een lijn richt zich op de relatie tussen fysieke activiteit (wandelen, kauwen, met de hand motorische activiteit, het bekijken van lichamelijke activiteit van anderen) en gedrag (cognitie, slaap-waak ritme en stemming) bij mensen met dementie, de tweede lijn van onderzoek betreft de relatie tussen pijn, lichamelijke activiteit en gedrag (zoals hierboven beschreven) bij mensen met een cognitieve stoornissen (dementie, verstandelijke handicap), en de derde lijn van onderzoek richt zich op hersenletsel na het sporten (bijvoorbeeld voetbal) en gedrag, meer specifiek op 'return om te spelen '. In al onze projecten is het doel om verder te onderzoeken de nauwe relatie tussen motorische activiteit en een breed scala aan gedrags-functies, met een specifieke focus op de vraag of deze relatie causaal is. Als blijkt dat dit het geval is, komen nieuwe rehabilitatiestrategieën beschikbaar.

Gerelateerd aan AAL-ALFA-project
De afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam doet uitgebreid onderzoek naar de effecten van beweging op cognitie bij ouderen.

Het is bekend dat fysieke activiteit, zoals wandelen, gunstig is voor mensen, voor hun fysieke conditie en hun gevoel van welzijn. Veel minder bekend is dat deze activiteit ook zeer gunstig is voor onze cognitie, onze intellectuele capaciteiten. Uit onderzoek blijkt dat lichamelijke activiteit een stimulerend effect heeft op het deel dat ons helpt om zelfstandig te functioneren, voor onze uitvoerende functies (Cahn et al.., 2000, Churchill et al.., 2000). Ook is aangetoond dat bewegen de stemming van mensen en depressie helpt te voorkomen.